1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w obiekcie pod nazwą „HULANKA” znajdującym się w Wieliszewie przy ul. Żurawiej 15. po uprzednim wypełnieniu stosownego formularza (minimum na 10 dni przed przyjęciem urodzinowym) i wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej w formie gotówki lub przelewu. W wyjątkowych sytuacjach formularz urodzinowy może zostać sporządzony w terminie krótszym niż na 10 dni przed przyjęciem urodzinowym, ale po uzyskaniu pisemnej zgody HULANKI (smsem lub e-mailem).
 2. Impreza urodzinowa trwa 2 godziny, jeśli goście urodzinowi (dzieci) po zakończeniu imprezy wyrażają chęć dalszej zabawy na terenie HULANKI, należy uiścić stosowne opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena podana w pakietach urodzinowych nie uwzględnia zamknięcia obiektu na wyłączność dla zamawiającego imprezę urodzinową. Zapłata za imprezę urodzinową następuje w dniu imprezy, najpóźniej po jej zakończeniu.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji imprezy urodzinowej w zakresie wybranego pakietu, dodatkowych opcji itp. należy zgłaszać osobiście w terminie najpóźniej do 3 dni przed imprezą. Zmiany zgłoszone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione.
 4. Anulowania imprezy urodzinowej może dokonać wyłącznie osoba zamawiającą imprezę tj. sporządzająca formularz urodzinowy.
 5. Za gości urodzinowych uważane są dzieci, które korzystają z konstrukcji na sali zabaw i poczęstunku albo wyłącznie z konstrukcji na sali zabaw lub wyłącznie z poczęstunku.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do podania ilości gości (bez względu na wybrany pakiet urodzinowy) najpóźniej na 2 dni przed imprezą urodzinową.
 7. W przypadku przybycia większej liczby dzieci niż przewidziane maksimum w wybranym pakiecie, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każde dodatkowe dziecko zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.
 8. HULANKA zapewnia obsługę personelu w czasie trwania imprezy urodzinowej.
 9. W zależności od wybranego pakietu, poczęstunek jest przygotowany wyłącznie dla dzieci lub dla dzieci i opiekunów.
 10. Wszelkie napoje i art. spożywcze stanowiące poczęstunek zarówno dla dzieci jak i dorosłych należy spożyć na terenie obiektu HULANKA wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Wszystkie art. spożywcze stanowiące przedmiotowy poczęstunek stanowią własność HULANKI. Zabrania się udostępniania dzieciom szklanej zastawy.
 11. Na terenie HULANKI obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnych artykułów spożywczych.
 12. Zamawiający imprezę urodzinową jest odpowiedzialny za wszystkie osoby będące uczestnikami tejże imprezy.
 13. HULANKA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania imprezy urodzinowej.
 14. HULANKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 15. Opłata rezerwacyjna wpłacona przez Zamawiającego nie jest wliczana w cenę przyjęcia urodzinowego, jest opłatą za rezerwację konkretnej daty oraz godziny. Każda zmiana terminu przyjęcia urodzinowego wiąże się z koniecznością dokonania nowej opłaty rezerwacyjnej. Wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi 150 zł.
  Przy płatności przelewem brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej w ustalonym terminie powoduje automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji imprezy urodzinowej.
 16. Wpłacenie opłaty rezerwacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Urodzin. Ponadto wszystkich uczestników imprezy urodzinowej obowiązuje także przestrzeganie zapisów Regulaminu obiektu HULANKA.
 17. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych oraz opis urodzin na stronie internetowej i na terenie obiektu stanowią integralną część regulaminu.
 18. Nr konta, na które można wpłacić opłatę rezerwacyjną za imprezę urodzinową:
  96 1140 2004 0000 3402 7708 2140 – HULANKA ul. Żurawia 15, Wieliszew, w tytule imię dziecka, data i godz. urodzin (np. Kuba, 31.07., 17:30).
 19. Niepojawienie się Zamawiającego w dniu imprezy urodzinowej nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za zamówioną imprezę.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje personel.