Regulamin urodzinowy

 1. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest w obiekcie pod nazwą „HULANKA” znajdującym się w Wieliszewie przy ul. Żurawiej 15. po uprzednim wypełnieniu stosownego formularza i wpłaceniu zadatku w formie gotówki lub przelewu – zostanie to określone w formularzu urodzinowym.
 2. Impreza urodzinowa trwa 2 godziny, jeśli goście urodzinowi (dzieci) po zakończeniu imprezy wyrażają chęć dalszej zabawy na terenie HULANKI, należy uiścić stosowne opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena podana w pakietach urodzinowych nie uwzględnia zamknięcia obiektu na wyłączność dla zamawiającego imprezę urodzinową. Zapłata za imprezę urodzinową następuje w dniu imprezy, najpóźniej po jej zakończeniu.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące organizacji imprezy urodzinowej w zakresie wybranego pakietu, dodatkowych opcji itp. należy zgłaszać osobiście w terminie najpóźniej do 3 dni przed imprezą. Zmiany zgłoszone po tym terminie mogą nie zostać uwzględnione.
 4. Anulowania imprezy urodzinowej może dokonać wyłącznie osoba zamawiającą imprezę tj. sporządzająca formularz urodzinowy.
 5. Za gości urodzinowych uważane są dzieci, które mogą korzystać z konstrukcji na sali zabaw tj. dzieci do 11 roku życia lub takie, które nie ukończyły jeszcze 11 lat, ale mają maksymalnie 150 cm wzrostu oraz dzieci w wieku do lat 3, które mogą bawić się na poziomie 0 konstrukcji sprawnościowo-ruchowej (czyli na poziomie podłogi
  tj. m.in. basen z kulkami i korytarze towarzyszące) wyłącznie pod opieką 1 opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do określenia wieku dziecka. Zarówno dzieci jak i opiekunowie na konstrukcji mogą przebywać wyłącznie w skarpetkach. Po obiekcie nie wolno poruszać się boso, bez względu na porę roku, również latem. Dorośli nie mogą zjeżdżać na zjeżdżalniach wraz z dziećmi lub sami, obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania opiekunów zarówno na poziomie -1 jak i +1 konstrukcji sprawnościowo-ruchowej.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do podania ilości gości (bez względu na wybrany pakiet urodzinowy) najpóźniej na 2 dni przed imprezą urodzinową.
 7. W przypadku przybycia większej liczby dzieci niż przewidziane maksimum w wybranym pakiecie, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za każde dodatkowe dziecko zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.
 8. HULANKA zapewnia obsługę personelu w czasie trwania imprezy urodzinowej.
 9. W zależności od wybranego pakietu, poczęstunek jest przygotowany wyłącznie dla dzieci lub dla dzieci i opiekunów.
 10. Wszelkie napoje i art. spożywcze stanowiące poczęstunek zarówno dla dzieci jak
  i dorosłych należy spożyć na terenie obiektu HULANKA wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Wszystkie art. spożywcze stanowiące przedmiotowy poczęstunek stanowią własność HULANKI.
 11. Na terenie HULANKI obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnych artykułów spożywczych.
 12. Zamawiający imprezę urodzinową jest odpowiedzialny za wszystkie osoby będące uczestnikami tejże imprezy.
 13. HULANKA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania imprezy urodzinowej.
 14. HULANKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 15. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego dotyczy imprezy urodzinowej organizowanej
  w konkretnym terminie i jest kwotą bezzwrotną zaliczoną na poczet ostatecznej płatności za imprezę urodzinową. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 zł.
  Przy płatności przelewem brak zadatku w ustalonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji imprezy urodzinowej.
 16. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Urodzin. Ponadto wszystkich uczestników imprezy urodzinowej obowiązuje także przestrzeganie zapisów Regulaminu obiektu HULANKA.
 17. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych oraz opis urodzin na stronie internetowej
  i na terenie obiektu stanowią integralną część regulaminu.
 18. Nr konta, na które można wpłacić zadatek za imprezę urodzinową:
  96 1140 2004 0000 3402 7708 2140 – HULANKA ul. Żurawia 15, Wieliszew, w tytule imię dziecka, data i godz. urodzin (np. Kuba, 31.07., 17:00).
 19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje personel.