1. Korzystanie z sali zabaw HULANKA oraz urządzeń znajdujących się na jej terenie jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Opłata obejmuje wejście jednorazowe. Opłata uiszczana za wstęp nie jest opłatą za opiekę nad dzieckiem.
 3. Konstrukcja na sali zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 11 roku życia lub takich, które nie ukończyły jeszcze 11 lat, ale mają maksymalnie 150 cm wzrostu. Opiekun zobowiązany jest do określenia wieku dziecka. Dzieci w wieku do lat 3 mogą przebywać wyłącznie na poziomie 0 konstrukcji (czyli na poziomie podłogi
  tj. m.in. basen z kulkami i korytarze towarzyszące) wyłącznie pod opieką 1 opiekuna, po uzyskaniu uprzednio zgody personelu HULANKI. Opiekunowie na konstrukcji mogą przebywać wyłącznie w skarpetkach, nie mogą zjeżdżać na zjeżdżalniach wraz z dziećmi lub sami, obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania opiekunów zarówno na poziomie -1 jak i +1 konstrukcji sprawnościowo-ruchowej.
 4. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w HULANCE odpowiedzialność ponoszą ich pełnoletni Opiekunowie. W przypadku wątpliwości personel HULANKI ma prawo poprosić Opiekuna o okazanie dokumentu potwierdzającego pełnoletność.
 5. HULANKA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich przebywania na terenie obiektu.
 6. Na terenie HULANKI obowiązują szczególne zasady dot. bezpieczeństwa oraz zachowania czystości i higieny dlatego:
  – w przypadku stwierdzenia przez personel HULANKI, że dziecko ma objawy przeziębienia lub choroby, może ono nie zostać wpuszczone na teren obiektu,
  – dorośli nie mogą wchodzić na konstrukcję sprawnościowo-ruchową (poza poziomem 0 – czyli na poziomie podłogi, o ile sprawują właśnie opiekę nad dzieckiem do lat 3 i uzyskali zgodę personelu HULANKI),
  – dzieci i dorośli opiekujący się dziećmi do lat 3 poruszają się po konstrukcji sprawnościowo-ruchowej wyłącznie w skarpetkach lub rajstopach. W przypadku braku skarpetek, są one dostępne do kupna na terenie obiektu,
  – po obiekcie nie wolno poruszać się boso, zarówno dzieciom jak i dorosłym, bez względu na porę roku, również latem.
 7. Potwierdzeniem prawa do przebywania dziecka na sali z konstrukcją jest dokonanie z góry opłaty za wstęp.
 8. HULANKA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 9. Na wszystkie poziomy konstrukcji sprawnościowo-ruchowej, poza bawiącymi się dziećmi, może wchodzić wyłącznie personel HULANKI.
 10. Na terenie HULANKI zabrania się:
  – korzystania z urządzeń i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem
  (tj. np. wchodzenia po zjeżdżalniach w stronę przeciwną do kierunku zjazdu, wchodzenia na zewnętrzne elementy zjeżdżalni tuby),
  – wspinania się dzieci po siatkach ochronnych konstrukcji sprawnościowo-ruchowej,
  – zjeżdżania na zjeżdżalniach:
  * głową w dół,
  * kilkorga dzieci równocześnie,
  – spożywania posiłków i napojów poza miejscami do tego przeznaczonymi, w tym
  w szczególności nie wolno wnosić napojów na salę z konstrukcją sprawnościowo-ruchową,
  – wnoszenia i spożywania własnych napojów i innych artykułów spożywczych,
  – spożywania posiłków i napojów w czasie zabawy oraz spożywania przez dzieci napojów i posiłków w szklanych lub porcelanowych naczyniach,
 11.  W przypadku wniesienia lub spożywania na terenie obiektu własnych napojów lub innych produktów spożywczych, zostanie naliczona opłata recyklingowa w wysokości 10 zł za każdą sztukę produktu.
 12. Ubrania wierzchnie, obuwie, parasole należy pozostawić w szatni, wózki dziecięce również w szatni lub na zewnątrz budynku.
 13. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnych osób na salę zabaw
  w sytuacji gdy ilość dzieci przebywających na sali osiągnie liczbę 60 lub w innych przypadkach gdy w ocenie personelu zajdzie taka konieczność.
 14. Dzieci nie mogą posiadać podczas zabawy m.in. gumy do żucia, lizaków, napojów, telefonów, czapek, okularów, zabawek, bransoletek, łańcuszków, zegarków, kolczyków lub innych przedmiotów, które grożą skaleczeniem, zadławieniem lub zaczepieniem.
 15. Zaleca się, aby dzieci korzystające z konstrukcji sprawnościowo-ruchowej miały bluzki z długim rękawem oraz spodnie, rajstopy lub legginsy. Dzieci z długimi włosami powinny mieć je związane.
 16. Osoby nieprzestrzegające zapisów niniejszego Regulaminu lub zachowujące się niekulturalnie lub agresywnie mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu.
  W takim wypadku klientowi nie przysługuje zwrot kosztu biletu wstępu.
 17. Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wyjściu z obiektu uznane zostaną za bezpodstawne i niepowstałe w HULANCE.
 18. Brak jest możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony i niewykorzystany bilet.
 19. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na innych osobach lub mieniu.
 20. Zakupienie biletu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz z całkowitą akceptacją powyższego Regulaminu obiektu HULANKA.
 21. Obiekt jest monitorowany.
 22. Na terenie całego obiektu (łącznie z uwzględnieniem terenów zielonych i parkingu) obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.